Az intézmény a Wenckheim grófok által alapított iskola utódja, 2011-ben ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját.

A jelenlegi épületbe 1984 tavaszán költözött át az iskola közössége. Ekkor az épület csak 8 tanteremmel és a legszükségesebb kiszolgáló helyiségekkel rendelkezett. Hiányzott az ebédlő, az ételkiosztó konyha, a személyzeti öltözők, a gazdasági iroda, az orvosi szoba, a szaktantermek, a könyvtár, a tornaterem. Az épület részbeni átalakításával kapott – nem minden esetben ideális - helyet a könyvtár, az ebédlő, a melegítő konyha és a technika terem. 1994-ben a tornaterem hozzáépítése során kialakítottunk egy gazdasági irodát és egy kisméretű számítástechnika termet 11 munkaállomással.

 

Az épülethez tágas, füves játszóudvar tartozik. 2009 szeptemberében került átadásra az intézmény új sportpályája (kézilabdapálya), mely ehhez a játszóudvarhoz csatlakozik.

 

Iskolánk hagyományos 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 1-1 osztállyal. Speciális topográfiai helyzete miatt külön szabályozók szerint szervezzük a beiskolázást, az osztálylétszámok 10 és 20 fő között változóak.

 

Nevelő-oktató munkánk során kiemelten fontosnak tekintjük:

 

  • a szilárd alapkészségek és képességek kialakítását
  • a tanulási motiváció megszilárdítását, az önálló ismeretszerzés elsajátítását
  • az eredményes, hatékony idegen nyelv és informatika oktatást
  • a tehetséggondozást, felzárkóztatást