KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtárunk nyilvános települési és iskolai könyvtárként fő feladatának tekinti, hogy mindenki számára korlátozás nélküli hozzáférést biztosítson az információhoz és a dokumentumokhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez és a tudásalapú társadalom alapintézményeként működjön. Arra törekszünk, hogy a szakszerűen fejlesztett és feltárt gyűjteményre épülő szolgáltatásainkkal, felhasználva a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségeket, az általános iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa; a lakossági könyvtári igények kielégítője lehessünk.

Ennek érdekében a könyvtár

·   támogatja:

• az életen át tartó tanulást,

• az oktatás különböző szintjein tanulókat,

• a szabadidő hasznos eltöltését,

• a hátrányos helyzetűek ellátását,

• a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését,

• a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését.

·         gyűjti és használói rendelkezésére bocsátja a település történetét, természeti értékeit, hagyományait bemutató dokumentumokat,

·        biztosítja az általános iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat, információkat,

·         központi szerepet tölt be az általános iskola olvasás- és könyvtárpedagógiai tevékenységében,

·         sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését,

·         kielégíti a pedagógusok alapvető pedagógiai szakirodalmi és információs igényeit, 

·         korszerű információs szolgáltatást biztosít.